Strona główna

Elfiki - żłobki i przedszkola integracyjne

Żłobki Elfiki działają od 2010 roku, a w 2017 r. naszą ofertę rozszerzyliśmy o przedszkole, dzięki czemu dzieci z naszych żłobków, z upływem czasu,  mogą w dalszym ciągu korzystać z naszych usług w przedszkolu.

Niepubliczne Żłobki Elfiki wpisane są do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia.

Podjęliśmy również współpracę z Centrum Rodzinnym ElfMed, które sprawuje opiekę nad naszymi podopiecznymi, a także świadczy usługi medyczne dla całych rodzin (dzieci, rodzice, dziadkowie).

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ 🙂

Żłobki i Przedszkola Elfiki - nasze oddziały

al. Akacjowa 15B
(obok Parku Południowego)
53-134 Wrocław

609673697

mail: biuro@zlobekelfiki.pl

ul. Legnicka 46
53-674 Wrocław

telefon: 575878606 (dyrektor)
e-mail: biuro@zlobekelfiki.pl

ul. Grabiszyńska 165
53-437 Wrocław

telefon: +48 575 878 606 (dyrektor)
e-mail: grabiszynska@zlobekelfiki.pl

ul. Grabiszyńska 165
53-437 Wrocław

telefon: +48 575 878 606 (dyrektor)
e-mail: grabiszynska@przedszkoleelfiki.pl

Dofinansowanie od Gminy Wrocław

Niepubliczny Żłobek Elfiki realizuje zadanie publiczne: „Organizacja opieki sprawowana w formie żłobka” i otrzymują od Gminy Wrocław dofinansowanie. Wynosi ono 2,85 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zasady rekrutacji dzieci na miejsca współfinansowane określa Gmina Wrocław.
Organ nadzorujący: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
sekr. WZD 71 777 86 99, fax 71 777 79 94, mail wzd@um.wroc.pl

Niepubliczny Żłobek Elfiki bierze udział w programie
Nutricia dla żłobków „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.

Niepubliczny Żłobek Elfiki uczestniczy aktywnie
w międzynarodowym programie Erasmus.